Szkolenia BHP dla pracowników

Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowią trzon prawa pracy.

Zasadą prawa pracy jest to, że głównym podmiotem zobowiąaznym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest pracodawca (art 15 k.p.).

Jednakże są również obowiązki z zakresu bhp, które spoczywają na innych podmiotach. Są to w szczególności: osoby kierujące pracownikami (w tym pracownicy na kierowniczych stanowiskach), służba bhp, wszyscy pracownicy.

Jak wykazuje powyższe stwierdzenie, wszyscy pracownicy zobligowani są do znajomości zasad BHP. Jeśli takowego szkolenia w zakładzie pracy nie odbyli, nie powinni wykonywać obowiązków służbowych, zwłaszcza jeśli czynności te mogą się wiązać lub bezpośrednio wiążą się z niebezpieczeństwem. Jeżeli jako pracodawcza nie jesteś przeszkolony, w naszej ofercie są również szkolenia bhp pracodawców.

Szkolenia pracowników Bhp dla pracowników

Okresowe szkolenia BHP, Wstępne szkolenia BHP

Typowe szkolenia BHP dla pracowników składają się z kilkunastu zagadnień, które prezentujemy poniżej. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z prawami i obowiązkami na terenie zakładu pracy w zakresie bezpiezpieczeństwa i higieny. Jeśli chcesz, by Twoi pracownicy zostali przeszkoleni z podanych tematów i jak najwięcej z tego zapamiętali, mało tego, umieli korzystać z przekazanej im wiedzy na co dzień, to skorzystaj z oferty kursów BHP w Centrum Szkoleń.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz biuro rachunkowe, przedszkole prywatne, jesteś dyrektorem szpitala czy kierownikiem budowy, dobrze wiesz, że w każdym zawodzie i miejscu pracy panują określone zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnij swoim pracownikom profesjonalne kursy bhp, by poznali wiedzę, która niezbędna jest w razie jakiegokolwiek wypadku, uszkodzena urządzeń mechaniczych bądź elektrycznych lub zagrożenia pożarowego.

Szkolenia bhp dla pracowników Bhp Okresowe szkolenia bhp dla pracowników Wstępne szkolenia bhp dla pracowników Okresowe BHP Wstępne BHP dla pracowników

Program szkolenia

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP
 • Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu BHP
 • Ochrona pracy kobiet
 • Zatrudnianie młodocianych

Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy

 • Czynniki występujące w procesach pracy
 • Środki zapobiegające skutkom zagrożeń

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

 • Zgłaszanie wypadków
 • Pożar – zapobieganie i gaszenie
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Wypadki przy pracy
 • Przyczyny wypadków przy pracy