Szkolenia BHP dla pracodawców

Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowią trzon prawa pracy.

Zasadą prawa pracy jest to, że głównym podmiotem zobowiąaznym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest pracodawca (art 15 k.p.).

Wiemy, że z zasady szkolenia bhp pracowników są odbierane jako nudne, zdajemy sobie jednak sprawę z ich wagi. Dlatego właśnie przygotowaliśmy atrakcyjny dla współczesnego słuchacza program szkolenia bhp dla pracodawcy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szkolenia dla pracodawców BHP dla pracodawców

Dlaczego pracodawca powinien znać przepisy BHP?

W tej części naszej oferty skupiamy się na zapoznaniu naszych słuchaczy – pracodawców – z zasadami bhp, które są oni zobowiązani znać i stosować w codziennym życiu i relacjach zawodowych z podwładnymi. Pracodawca musi znać przepisy BHP i PPOŻ, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo jego pracowników oraz jakość funkcjonowania całej firmy. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może prowadzić do wypadków, utraty zdrowia lub nawet życia. Przede wszystkim jednak zachowanie takie jest niezgodne z prawem i zasadami Państwowej Inspekcji Pracy.

Wg art. 15 k.p. istnieje zasada: "pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bepzieczne i higieniczne warunki pracy". Przez to sformułowanie jasno należy rozumieć, że pracodawca ma nie tyle "przejawiać troskę" czy "dokładać należytej staranności" w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co ma zapewnić efekt, tj. stan, w którym w normalnym biegu zdarzeń wyłączone jest zagrożenie życia i zdrowia pracowników w trakcie świadczenia pracy.

Szkolenia bhp wstępne dla pracodawców Szkolenia bhp okresowe dla pracodawców Kursy bhp BHP Pracodawca i pracownik BHP w pracy

Oto program kursu BHP dla pracodawców:

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

 • 1. Międzynarodowe źródła prawne
 • 2. Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP
 • 3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami z zakresu BHP
 • 4. Obowiązki i uprawnienia pracowników z zakresu BHP
 • 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP
 • 6. Ochrona pracy kobiet
 • 7. Zatrudnianie młodocianych
 • 8. Profilaktyczna służba zdrowia
 • 9. Szkolenia w zakresie BHP
 • 10. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy

Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy

 • 11. Czynniki występujące w procesach pracy
 • 12. Podstawowe zagrożenia

Organizacja bezpiecznych stanowisk pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • 13. Bezpieczne stanowisko pracy
 • 14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Analiza okoliczności i przyczyn oraz profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • 15. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • 16. Przyczyny wypadków przy pracy
 • 17. Szkolenie w zakresie bhp
 • 18. Zgłaszanie wypadków
 • 19. Pożar – zapobieganie i gaszenie
 • 20. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy i problemy ochrony przeciwpożarowej (oraz środowiska)

 • 21. Ekonomiczne aspekty wypadków przy pracy
 • 22. Ochrona przeciwpożarowa
 • 23. Ochrona środowiska

Wszystkich pracodawców chcących odbyć interesujące i profesjonalnie przygotowane szkolenie z zakresu BHP zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.