Służba BHP, szkolenia BHP dla firm bez służb BHP

Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp podlega pracodawcy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleń BHP i służb BHP.


Służba BHP

Służba BHP w świetle prawa


Chcąc powołać służbę bhp w zakładzie pracy należy pamiętać o przestrzeganiu określonych zasad: Służba BHP istnieje na mocy art. 237 kodeksu pracy i zobowiązuje pracodawcę:

 • zatrudniającego więcej niż 100 pracowników do utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanej dalej "służbą bhp",
 • zatrudniającego do 100 pracowników do powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca może sam wykonywać zadania tej służby bhp, jeżeli ukończył szkolenie niezbędne do wykonywania zadań tej służby i:

 • zatrudnia do 10 pracowników albo
 • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • w naszej firmie zrobisz również szkolenia bhp dla pracowników
BHP w zakładzie pracy

Kto może wykonywać zadania służby BHP?


Jeśli pracodawca nie posiada odpowiednich uprawnień do wykonywania służby bhp, musi zatrudnić kompetentnego przeszkolenego pracownika lub powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu – na przykład naszej firmie Centrum Szkoleń.

Wykonujemy służbę bhp na zlecenie dla wszystkich firm. Posiadamy odpowiednie uprawnienia i wymagania kwalifikacyjne do wykonywania służby bhp. Jako służba bhp istniejemy, by doradzać pracodawcy i sprawować kontrolę nad bezpieczeństwem i higieną pracy. W swojej ofercie mamy również szkolenia bhp dla pracodawców.

Przepisy BHP

Podstawowe zadania służby BHP


Pracownicy Centrum Szkoleń wykonują wszystkie zadania służby bhp. Do zakresu działania takiej służby należy przede wszystkim:

 • przeprowadzanie kontroli warunków,
 • informowanie pracodawcy o istniejących zagrożeniach zawodowych i pomoc w ich eliminowaniu,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • obsługa maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • sporządzanie (minimum raz w roku!) okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Zagadnień, którymi zajmują się służby bhp jest zdecydowanie więcej, tutaj wymieniliśmy tylko te najbardziej podstawowe. Jeśli potrzebujesz tego rodzaju usług, skontaktuj się z naszą firmą, a poznasz naszą pełną ofertę.